Despre proiect

Eficiență, accesibilitate și seriozitate

Psychotherapy practice. Woman psychologist bconsulting patient. Siety psychiatry concept vector illustration. Mental disorder treatment. Pvate counseling service family psychology concept.

Acesta este site-ul de prezentare al proiectului PN-III-P1-1.1-PD-2021-0750 – OCD în timpul pandemiei COVID-19: noi abordări de prevenție bazate pe analize de rețea, coordonat de Dr. Roxana Oltean. Proiectul este derulat în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și este finanțat de UEFISCDI prin programul Proiecte de cercetare postdoctorală (2022-2024)

Durata proiectului
24 luni

În timp ce pandemia COVID-19 generează probleme de sănătate mintală pe scară largă, probabil că niciun grup de persoane cu boli mintale nu este mai afectat decât persoanele cu Tulburare Obsesiv-Compulsivă (OCD). Scopul general al proiectului este de a amortiza impactul pandemiei COVID-19 asupra creșterii incidenței OCD preconizate în următorii ani. Pentru a îndeplini acest scop, ne propunem să înțelegem mai bine simptomele OCD și factorii asociați, prin utilizarea unei metodologii inovative, bazate pe analize de rețea. Abordarea de rețea ne poate oferi informații legate de 1) modul în care sunt interconectate simptomele principale OCD și alți factori de risc și reziliență și 2) care sunt factorii cei mai relevanți pentru predicția simptomatologiei OCD. Pe baza rezultatelor obținute, cu privire la cei mai importanți factori psihologici implicați în OCD, vom dezvolta și testa eficiența preliminară a unui program de prevenție de grup pentru adolescenți și adulți tineri aflați la risc pentru a dezvolta OCD. Programul de prevenție bazat pe rezultatele analizei de rețea se va centra pe reducerea factorilor predictivi ai OCD și dezvoltarea abilităților de coping, ceea ce reprezintă o abordare mai ecologică și mai țintită față de programele de prevenție clasice. Implementarea proiectului va dezvolta noi oportunități de a examina procesele etiologice care conduc la OCD și rolul factorilor predictivi și de reziliență în aceste procese..

They got along quite well at first, but when they reached the middle of the river the swift current swept the raft downstream, farther and farther away from the road of yellow brick. And the water grew so deep that the long poles would not touch the bottom.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close